Nhật ký Mạng thai

1:49 24/03/2012 Chưa có bình luận

Nhật ký Mang thai ghi lại quá trình phát triển của bé trong bụng mẹ. Nhật ký Mang thai sẽ trình bày theo 38 tuần và các ngày cụ thể trong quá trình mang thai. Các bà mẹ trong giai đoạn mang thai cần phải hiểu biết và có tất cả những thông tin cần thiết của việc mang thai. Việc này giúp cho bác sỹ và chính bản thân người mẹ hiểu rõ tình hình phát triển của thai nhi trong từng giai đoạn cụ thể.

Tham khảo: Cách tính tuổi thai

Sau đây là bảng tra cứu cho từng tuần 1, các bà mẹ nên tham khảo:

 

NHẬT KÝ THAI KỲ
Bảng tra cứu theo tuần thai

Tam cá nguyệt đầu tiên – Tuần 1-12

Tháng đầu tiên Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4
Tháng thứ hai Tuần 5 Tuần 6 Tuần 7 Tuần 8
Tháng thứ ba Tuần 9 Tuần 10 Tuần 11 Tuần 12

Tam cá nguyệt thứ hai – Tuần 13-28

Tháng thứ tư Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15 Tuần 16
Tháng thứ năm Tuần 17 Tuần 18 Tuần 19 Tuần 20
Tháng thứ sáu Tuần 21 Tuần 22 Tuần 23 Tuần 24
Tháng thứ bảy Tuần 25 Tuần 26 Tuần 27 Tuần 28

Tam cá nguyệt thứ ba – Tuần 29-38

Tháng thứ tám Tuần 29 Tuần 30 Tuần 31 Tuần 32 Tuần 33
Tháng thứ chín Tuần 34 Tuần 35 Tuần 36 Tuần 37 Tuần 38

Bài viết khác

Viết Bình Luận