Home Tin tức Lơ là, ông bố để con bị cổng tự động kẹp chết