Home Tin tức Bị đánh đập khi nhỏ, lớn dễ bị ung thư