tiểu đường

Trẻ em kêu khát, uống nước nhiều, sụt cân nhanh… có thể mắc tiểu đường

Trẻ em kêu khát, uống nước nhiều, sụt cân nhanh… có thể mắc tiểu đường

4:07 13/12/2014 Chưa có bình luận

Không chỉ có người lớn mà trẻ em cũng rất dễ bị tiểu đường. Gần đây, thấy con gái 9 tuổi luôn miệng kêu khát và uống rất nhiều nước, chị Phương (Tuyên Quang) cứ nghĩ do ban ngày bé...