Home Hỏi đáp 3 TUỔI- NẶNG 12KG- CAO 89CM, CÓ PHẢI BÉ BỊ SUY SINH DƯỠNG NẶNG ?