Home Hỏi đáp Bé nổi nhiều nốt nhỏ ửng đỏ trên mặt, điều trị một tháng chưa khỏi.