Home Hỏi đáp Có thể cho bé uống thêm men tiêu hóa khi đang uống thuốc kháng sinh?